Informacja o działaniach podejmowanych wobec Urzędu Miasta Braniewa w 2015r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

dostępna w załączniku w formacie PDF