Zarządzenie Nr 139/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Braniewa wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej, w tym sposobu dokumentowania podejmowanych kontaktów

dostępne w załączniku w formacie PDF

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 21, lipiec 2016 12:39 Anna Kroczyk