Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej każdy ma prawo składać petycje. Przedmiotem petycji może być żądanie, w  szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia  zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

dokumenty w załączeniu w formacie PDF

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach pdf 100.08 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 29, lipiec 2016 12:11 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
środa, 19, wrzesień 2018 09:03 Łukasz Kowalski