Procedura badania satysfakcji Klienta Urzędu

Na podstawie zarządzenia nr 168/2016 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Braniewa „Ankiety satysfakcji Klienta” (zmiana: zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 stycznia 2020 roku) w terminie od dnia 15.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. zostanie przeprowadzone badanie satysfakcji Klienta Urzędu Miasta Braniewa poprzez wypełnienie anonimowej „Ankiety badania satysfakcji Klienta”. Wzór ankiety stanowił załącznik do ww. zarządzenia.

Cel badań

Badania mają na celu określenie poziomu satysfakcji klientów Urzędu. Ocena dotyczy samej obsługi przez pracownika, sposobu załatwienia sprawy, jak również organizacji Urzędu i funkcjonowania strony internetowej.

Próba i przebieg badania

Ankietę dotyczącą badania satysfakcji klienta Urzędu Miasta Braniewa wypełniają wszyscy klienci, którzy zgodzą się wziąć udział w badaniu. Formularze ankiety udostępnione będą w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa oraz we wszystkich wydziałach, a także na stronie internetowej: bip.braniewo.pl, www.braniewo.pl.

Metoda badawcza

Badanie zostanie przeprowadzone w formie ankiety z 13 pytaniami. 12 pytań zamkniętych oraz jedno pytanie otwarte na ewentualne sugestie.

Ankiety będą zbierane w sposób ciągły. Raz w roku przeprowadzona zostanie ich analiza i sporządzone zostanie sprawozdanie. Uzyskane informacje prezentowane będą na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Braniewa.

Wypełnione ankiety proszę wrzucać od dnia 15.09.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. do wyznaczonej skrzynki znajdującej się przy drzwiach do sekretariatu Urzędu Miasta Braniewa, pok.16, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.

Burmistrz Miasta Braniewa

/-/ Tomasz Sielicki

WAŻNE!!

Wybór anonimowych ankiet, jako narzędzia do przeprowadzenia badania, powinien sprzyjać uzyskaniu szczerych odpowiedzi i opinii. Tylko szczere odpowiedzi pozwolą do opracowania sposobów podwyższenia jakości usług świadczonych przez Urząd i w konsekwencji zwiększenie zadowolenia wszystkich, którzy z nich korzystają.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ankieta satysfakcji Klienta Urzędu Miasta Braniewa pdf 216.72 KB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 18, wrzesień 2020 09:25 Adam Chruściel