Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki występującej pod firmą "Wodociągi Miejskie - Spółka z ograniczona odpowiedzialnością" z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr 10 Zgromadzenia Wspólników Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu spółki.

 

dokumenty dostępne w załączniku w formacie PDF.