Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 maja 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 26 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 100
Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 maja 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 26 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 117
Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 26 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 113
Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 25 maj 2021 Udostępniony przez: Arkadiusz Wójcik Odsłon: 112
Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 18 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 119
Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 18 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 96
Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 18 maj 2021 Udostępniony przez: Arkadiusz Wójcik Odsłon: 104
Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 maja 2021r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewa służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie 18 maj 2021 Udostępniony przez: Sławomir Dzierżyński Odsłon: 45
Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 maja 2021r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewa służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie 18 maj 2021 Udostępniony przez: Sławomir Dzierżyński Odsłon: 45
Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 maja 2021r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewa służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie 18 maj 2021 Udostępniony przez: Sławomir Dzierżyński Odsłon: 43