Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 maja 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru graficznego pisma wychodzącego z Urzędu Miasta Braniewa 18 maj 2021 Udostępniony przez: Agata Widzicka Odsłon: 48
Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie umorzenia odsetek ustawowych za lokal mieszkalny położony w Braniewie 13 maj 2021 Udostępniony przez: Anna Ryś Odsłon: 103
Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 10 maja 2021 r. 12 maj 2021 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 131
Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie odwołania obowiązywania rotacyjnego systemu pracy w Urzędzie Miasta Braniewa 30 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Anna Weryk Odsłon: 132
Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Miasta Braniewa 21 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Anna Weryk Odsłon: 148
Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej 16 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Monika Elert Odsłon: 168
Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 09 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Monika Elert Odsłon: 177
Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok 09 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 131
Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok 09 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 144
Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 02 kwietnia 2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na, zagospodarowanie przestrzeni publicznej Mias 09 kwiecień 2021 Udostępniony przez: Julita Diemieńczuk Odsłon: 160