Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie nr 120/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewa służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie 31 sierpień 2021 Udostępniony przez: Sławomir Dzierżyński Odsłon: 68
Zarządzenie Nr 118/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 115/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzed 30 sierpień 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 53
Zarządzenie Nr 117/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 30 sierpień 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 59
Zarządzenie Nr 115/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 30 sierpień 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 50
Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 09 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 16 sierpień 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 111
Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla realizacji projektu „Nowe życie stadniny koni w Braniewie- różnorodne biologiczne strefy rekreacyjno-wypoczy 16 sierpień 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 114
ZARZĄDZENIE Nr 105/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok 16 sierpień 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 129
ZARZĄDZENIE Nr 81/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok 16 sierpień 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 103
ZARZĄDZENIE Nr 71/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok 16 sierpień 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 21
Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok 16 sierpień 2021 Udostępniony przez: Katarzyna Mirkowska Odsłon: 32