Zarządzenia Burmistrza 2021 rok

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 31 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 79
Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 maja 2021r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewa służebnością przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A. Oddział w Olsztynie 31 maj 2021 Udostępniony przez: Sławomir Dzierżyński Odsłon: 85
Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 maja 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 28 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 101
Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 maja 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 26 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 86
Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 maja 2021r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości 26 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 103
Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 26 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 103
Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 24 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 25 maj 2021 Udostępniony przez: Arkadiusz Wójcik Odsłon: 99
Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 18 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 106
Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 18 maj 2021 Udostępniony przez: Agnieszka Swatowska Odsłon: 85
Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie 18 maj 2021 Udostępniony przez: Arkadiusz Wójcik Odsłon: 92