Wystąpienie pokontrolne z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze ewidencji ludności i dowodów osobistych (Nr SO-IV.431.4.2016)

dostępne w załączniku w formacie PDF

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 08, czerwiec 2016 07:37 Anna Kroczyk