Rejestr placówek niepublicznych prowadzony na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty