Od 01 marca 2015 roku obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego

  • W nowym dowodzie osobistym pojawi się szereg nowych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować. Znajduje się też informacja o polskim obywatelstwie. Zniknęły natomiast informacje o kolorze oczu, wzroście, skan podpisu posiadacza oraz adres zameldowania, w związku z czym przy każdej zmianie meldunku nie trzeba wymieniać dowodu.
  • Nowe przepisy wprowadziły także zmianę odnośnie fotografii. Do wniosku należy dołączyć zdjęcie, jakie obowiązuje w przepisach ustawy o paszportach, czyli robione „na wprost”, a nie jak dotychczas „lewy półprofil”. Zdjęcie powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  • Dowód można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas można było złożyć wniosek w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania stałego. Nowy dokument należy odebrać w tym samym urzędzie, w którym złożony został wniosek.
  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście, na nowym, bardziej przejrzystym formularzu. Możliwe jest złożenie wniosku drogą elektroniczną, ale wówczas musi być on opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odbiór gotowego dokumentu tożsamości następuje osobiście lub przez pełnomocnika, ale tylko w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu.
  • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny.
  • Obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach.
  • UWAGA - dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie ma konieczności wymiany dokumentów
  • Dowód osobisty jest wydawany bezpłatnie.
  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego znajduje się w załączniku Nr 1
  • Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego znajduje się w załączniku Nr 2
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego w formacie pdf pdf 620.59 KB Łukasz Kowalski
Wniosek o wydanie dowodu osobistego pdf 773.77 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 18, grudzień 2015 13:29 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 18, grudzień 2015 13:31 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 18, grudzień 2015 14:58 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. piątek, 18, grudzień 2015 14:59 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. piątek, 18, grudzień 2015 15:00 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. piątek, 18, grudzień 2015 16:04 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 30, kwiecień 2019 13:38 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 03, luty 2020 14:23 Anna Kroczyk