OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat na parkingu stanowiącym własność Gminy Miasta Braniewa położonego przy ul. Fromborskiej

ZARZĄDZENIE NR 130/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat na parkingu stanowiącym własność Gminy Miasta Braniewa położonego przy ul. Fromborskiej

dokumenty dostępne w załączniku w formacie PDF