Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 ze zm.), mówi, że obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani wykonywać obowiązek meldunkowy.

Zgłoszenia meldunku należy dokonać na niżej podanych formularzach:

- ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO – ZAŁĄCZNIK NR 3

- ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO – ZAŁĄCZNIK NR 4

- ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO – ZAŁĄCZNIK NR 5

- ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO – ZAŁĄCZNIK NR 6

- ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – ZAŁĄCZNIK NR 7

- ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – ZAŁĄCZNIK NR 8

- WZÓR DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA – ZAŁĄCZNIK NR 9

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO pdf 417.73 KB Łukasz Kowalski
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO pdf 340.95 KB Łukasz Kowalski
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO pdf 421.13 KB Łukasz Kowalski
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO pdf 377.07 KB Łukasz Kowalski
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ pdf 427.49 KB Łukasz Kowalski
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ pdf 374.72 KB Łukasz Kowalski
DOKUMENT STWIERDZAJĄCY UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA doc 15.00 KB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 19, grudzień 2015 12:11 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. sobota, 19, grudzień 2015 12:13 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 19, grudzień 2015 12:19 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 10, wrzesień 2018 12:14 Anna Kroczyk