Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.), mówi, że obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani wykonywać obowiązek meldunkowy.

Zgłoszenia meldunku należy dokonać na niżej podanych formularzach:

- ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO – ZAŁĄCZNIK NR 3

- ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO – ZAŁĄCZNIK NR 4

- ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO – ZAŁĄCZNIK NR 5

- ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO – ZAŁĄCZNIK NR 6

- ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – ZAŁĄCZNIK NR 7

- ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ – ZAŁĄCZNIK NR 8

- WZÓR DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA – ZAŁĄCZNIK NR 9

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DOKUMENT STWIERDZAJĄCY UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA doc 15.00 KB Łukasz Kowalski
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO pdf 154.01 KB Anna Kroczyk
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO pdf 142.25 KB Anna Kroczyk
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO pdf 156.75 KB Anna Kroczyk
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO pdf 146.56 KB Anna Kroczyk
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ pdf 183.45 KB Anna Kroczyk
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ pdf 150.17 KB Anna Kroczyk