Nieruchomości

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 24 luty 2016 Udostępniony przez: Monika Elert Odsłon: 466
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Braniewie w prawo własności nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 627
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 293
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargu. 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 261
Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 223
Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 435
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców i dzierżawców 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 360
Przedłużenia prawa uzytkowania wieczystego 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 330
Prawo pierwokupu nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 312
Podziały nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 364