Nieruchomości

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 848
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców i dzierżawców 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 838
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Braniewie w prawo własności nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1128
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 24 luty 2016 Udostępniony przez: Monika Elert Odsłon: 1022
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 637
Ustalanie numeru porządkowego budynku 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 578
Wydzierżawienie nieruchomości lub przedłużenie umowy dzierżawy 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 799
Podziały nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 644
Prawo pierwokupu nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 756
Przedłużenia prawa uzytkowania wieczystego 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 686