Nieruchomości

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 25 styczeń 2019 Udostępniony przez: Monika Elert Odsłon: 846
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1176
Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1133
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Braniewie w prawo własności nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1537
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 24 luty 2016 Udostępniony przez: Monika Elert Odsłon: 1418
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 954
Ustalanie numeru porządkowego budynku 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 746
Wydzierżawienie nieruchomości lub przedłużenie umowy dzierżawy 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1020
Podziały nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 793
Prawo pierwokupu nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 974