Nieruchomości

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 25 styczeń 2019 Udostępniony przez: Monika Elert Odsłon: 173
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 936
Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 933
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Braniewie w prawo własności nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1253
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe 24 luty 2016 Udostępniony przez: Monika Elert Odsłon: 1163
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 717
Ustalanie numeru porządkowego budynku 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 642
Wydzierżawienie nieruchomości lub przedłużenie umowy dzierżawy 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 872
Podziały nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 683
Prawo pierwokupu nieruchomości 19 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 819