Drukuj

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości:

Wniosek:
- właściciel lub zarządca budynku składa wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku sporządzony na wydruku druku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Załączniki:
-
jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy - do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

Opłaty:
nie pobiera się opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej - wydanie zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego budynku, której przedmiotem  jest postanowienie nie będące decyzją w rozumieniu KPA; pobiera się opłatę skarbową w kwocie 17 zł za dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu zaświadczenia o numerze porządkowym budynku.

Miejsce złożenia dokumentów:  Sekretariat Urzędu Miasta w Braniewie  ( pok. nr 16, I piętro).

Termin i sposób załatwienia sprawy:
bez zbędnej zwłoki.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Architektury i Ochrony Środowiska, I piętro, pokój nr 26, tel. 55-644-29-75.

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020r., poz. 2052 z późn. zm.),

2) rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1368 ),

3) ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2020.1546).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych odt 12.98 KB Adam Chruściel
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego PDF 66.06 KB Adam Chruściel
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 19, grudzień 2015 12:23 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony. sobota, 19, grudzień 2015 12:25 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 19, grudzień 2015 12:27 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27, marzec 2017 11:05 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22, czerwiec 2020 07:43 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23, czerwiec 2020 11:49 Adam Chruściel Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 14, wrzesień 2021 09:16 Adam Chruściel Porównaj dokumenty