Ochrona środowiska

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew na terenie miasta Braniewa przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 2669
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1085
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulamin przyznawania dofinansowania w związku z realizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miasta Braniewa” w roku 2018 19 styczeń 2018 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 1219
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Braniewa. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Braniewa na lata 2017-2032” 20 listopad 2017 Udostępniony przez: Małgorzata Rutkowska Odsłon: 885
Informacja Burmistrza Miasta Braniewa o możliwości ubiegania się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Braniewa 24 luty 2017 Udostępniony przez: Kamila Brzozowska Odsłon: 1403
Zadania realizowane przez wydział odnośnie ochrony środowiska, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej i opieki nad zwierzętami 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1101
Deklaracja opiekuna społecznego zwierząt 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1362
Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg/leczenie bezdomnego kota 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 2035
Wniosek o uznanie za pomnik przyrody 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 1401