Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miasta Braniewa 26 styczeń 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 2273
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewo 26 styczeń 2016 Udostępniony przez: Norbert Szymorek Odsłon: 1801
Przyjmowanie wnioskow o sprządzanie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 202
Wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 279
Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji 20 grudzień 2015 Udostępniony przez: Anna Kroczyk Odsłon: 658