Urząd Stanu Cywilnego: możesz złożyć wniosek przez ePUAP

Urząd Stanu Cywilnego w Braniewie przypomina o możliwości składania wniosków o odpis aktu stanu cywilnego za pośrednictwem internetu - elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Odpis aktu stanu cywilnego przy podaniach wniesionych za pośrednictwem profilu zaufanego doręczany jest co do zasady wnioskodawcy bezpośrednio na adres zamieszkania. Nie trzeba tracić czasu i przyjeżdżać do Urzędu Stanu Cywilnego, by załatwić sprawę - wystarczy wysłać z domu wniosek o odpis aktu stanu cywilnego za pośrednictwem konta ePUAP i poczekać kilka dni na wydanie i dostarczenie dokumentu z rejestru stanu cywilnego - np. aktu urodzenia, który listonosz przyniesie nam do miejsca zamieszkania.

Aktualnie mieszkańcy, którzy np. urodzili się poza Braniewem, nie muszą kierować wniosków o odpis aktu stanu cywilnego do urzędu, w którym akt posiadają. Wystarczy przesłać wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP, a braniewski urząd wystąpi do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę o przeniesienie aktu z formy papierowej na elektroniczną. Po wprowadzeniu aktu do ogólnopolskiej bazy aktów stanu cywilnego, pracownik braniewskiego USC niezwłocznie drukuje odpis i przesyła w go na adres zamieszkania wnioskodawcy.

Jeśli wnioskodawca zażyczy sobie odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej – dostanie plik elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym na swoja skrzynkę na platformie ePUAP - warunkiem odbioru takiego dokumentu jest posiadanie przez użytkownika konta ePUAP oprogramowania odczytującego dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy pamiętać, że odpis otrzymany z urzędu w formie elektronicznej może być wykorzystywany tylko przy elektronicznym załatwianiu spraw. Wydrukowany np. na domowej drukarce nie ma już ważności dokumentu urzędowego i nie będzie mógł być np. załącznikiem do wniosku składanego w formie papierowej.

W sytuacji, gdy wydanie odpisu podlega opłacie skarbowej (np. w sprawach spadkowych czy dla towarzystw ubezpieczeniowych) do podania przesłanego za pośrednictwem platformy należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. Za odpis skrócony aktu stanu cywilnego, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, trzeba zapłacić 22 zł, a za odpis zupełny 33 zł.

Opłatę uiszcza się na konto Urzędu Miasta Braniewa: 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090

Na dowodach wpłat internetowych należy wpisać, czego opłata dotyczy, np. „za wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia na nazwisko...”,  oraz „Urząd Miasta w Braniewie”. Odpisy np. w celach świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, szkolnictwa są wydawane bezpłatnie. Z możliwości, jakie daje profil zaufany w zakresie wydawania odpisów mogą skorzystać osoby, które mieszkają w Braniewie, jak i poza Braniewem.

Szczegółowe informacje o usługach świadczonych przez internet można znaleźć na stronie

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/odpis-od-reki

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 27, styczeń 2021 08:00 Adam Chruściel