Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA z dnia 24 lutego 2015 r.


w sprawie ustanowienia Patronatu Burmistrza Miasta BraniewaNa podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W celu podkreślenia szczególnego charakteru imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie miasta Braniewa ustanawia się następujące dla nich wyróżnienie : Patronat Burmistrza Miasta Braniewa.

§ 2.
Regulamin przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Braniewa stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Inwestycji i Promocji.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Braniewa w formacie pdf pdf 67.35 KB Łukasz Kowalski
Załącznik nr 1 w formacie pdf pdf 66.09 KB Łukasz Kowalski
Załącznik nr 1 w formacie doc doc 40.00 KB Łukasz Kowalski
Załącznik nr 2 w formacie pdf pdf 57.56 KB Łukasz Kowalski
Załącznik nr 2 w formacie doc doc 37.00 KB Łukasz Kowalski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 13:21 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 13:25 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 13:33 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty