karta duzej rodziny

Doceniając ważną rolę jaką odgrywa w Naszym społeczeństwie duża rodzina opracowany został Program ,,Braniewskiej Karty Dużej Rodziny". Program jest elementem polityki prorodzinnej Miasta Braniewa i ma na celu promocję modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku. Dzięki Programowi ,,Braniewskiej Karty Dużej Rodziny" poprawi się standard życia rodzin wielodzietnych oraz zwiększą się szanse rozwojowe i życiowe dzieci oraz młodzieży wychowującej się w tych rodzinach. Jedynym kryterium przyznawania Karty jest liczba dzieci w rodzinie, nie jest istotna sytuacja materialna rodziny. Powstanie Karty jest wyrazem docenienia przez braniewski samorząd rodzin wychowujących liczne potomstwo. Poprzez Kartę rodziny wielodzietne otrzymają wsparcie materialne, które polega na obniżeniu kosztów korzystania z usług podmiotów komunalnych oraz prywatnych.

Program adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Braniewa, składających się z rodziców (jednego rodzica, małżonka rodzica, opiekuna prawnego, rodzin zastępczych), mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki). W przypadku dzieci niepełnosprawnych ograniczenia wiekowe nie obowiązują.

W celu uzyskania Braniewskiej Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta Braniewa, pokój numer 5. Karta ważna jest przez jeden rok, wydawana jest bezpłatnie. Każdy członek rodziny otrzyma swoją indywidualną kartę. Korzystanie z ulg i zwolnień na podstawie Karty jest możliwe wyłącznie z dokumentem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci wraz z legitymacją szkolną.

Wraz z wnioskiem o wydanie karty należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

 • w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych – kserokopię dowodu tożsamości
 • w przypadku dzieci w wieku szkolnym – kserokopię altualnej legitymacji szkolnej
 • w przypadku studentów do 25 roku życia – kserokopię legitymacji studenckiej
 • w przypadku rodzin zastępczych – kserokopię postanowienia sądu
 • w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany będzie w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. Karta zostanie wydana nie później niż 30 dni po złożeniu wniosku wraz z załącznikami. Po odbiór kart należy się zgłosić do Urzędu Miasta Braniewa, pokój numer 5.
Korzyści płynące z wprowadzenia Braniewskiej Karty Dużej Rodziny

Korzyści dla rodzin wielodzietnych:

 • podniesienie prestiżu rodzin wielodzietnych w społeczności lokalnej poprzez podkreślenie ich znaczenia i dostrzeżenie problemów
 • obniżenie kosztów comiesięcznych wydatków rodzin wielodzietnych,
 • zachęcenie rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • zwiększy się dostęp do różnych form rozrywki, sportu i rekreacji oraz inicjatyw kulturalnych
 • integracja wewnątrzrodzinna
 • integracja środowisk rodzin wielodzietnych

 

Korzyści dla samorządu i podmiotów gospodarczych:

 • promocja poprzez utrwalenie pozytywnego wizerunku gminy przyjaznej rodzinie
 • program zachęci rodziny wielodzietne (lub planujące posiadanie większej liczby dzieci) do zamieszkania lub pozostania w mieście Braniewie co wiąże się z dodatkowymi wpływami do budżetu miasta
 • zwiększy się popyt na lokalne usługi i dobra – dzięki ulgowym warunkom korzystania dla dużych rodzin
 • zwiększenie obrotu firm poprzez dotarcie do określonej grupy klientów
 • dodatkowa promocja dla firm przystępujących do programu

Użytkownik na podstawie Braniewskiej Karty Dużej Rodziny będzie mógł skorzystać tylko z ulg i zwolnień udostępnionych przez instytucje miejskie oraz przez Partnerów programu tj. firmy i instytucje nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Braniewa, które przystąpiły do programu Braniewska Karta Dużej Rodziny. Aktualny wykaz Partnerów programu oraz instytucji miejskich będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Braniewa. Każdy punkt będzie oznaczony logo wraz z napisem ,, TU HONORUJEMY BRANIEWSKĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY"

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Deklaracja przystąpienia do programu Braniewskiej Karty Dużej Rodziny w formacie doc docx 15.89 KB Łukasz Kowalski
Katalog ulg i zniżek odt 17.69 KB Anna Kroczyk
Wniosek o wydanie karty dużej rodziny w formacie doc doc 35.50 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. niedziela, 20, grudzień 2015 13:40 Łukasz Kowalski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 20, grudzień 2015 13:59 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony. środa, 27, styczeń 2016 14:02 Łukasz Kowalski Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 11, luty 2016 09:26 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 15, listopad 2017 13:22 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 05, grudzień 2017 10:57 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 04, styczeń 2018 11:17 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 20, marzec 2018 12:47 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 05, czerwiec 2018 10:47 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 14, czerwiec 2018 10:37 Anna Kroczyk Porównaj dokumenty