Gospodarka odpadami

Tytuł Wytworzony Autor Odsłony
Informacja o myciu pojemników na bioodpady 02 sierpień 2021 Udostępniony przez: Małgorzata Rutkowska Odsłon: 97
Aktualny druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 04 czerwiec 2020 Udostępniony przez: Małgorzata Rutkowska Odsłon: 640
Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Braniewa 24 marzec 2016 Udostępniony przez: Małgorzata Rutkowska Odsłon: 1787
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 24 marzec 2016 Udostępniony przez: Małgorzata Rutkowska Odsłon: 1829
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Braniewa 05 styczeń 2017 Udostępniony przez: Małgorzata Rutkowska Odsłon: 1237
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21 marzec 2016 Udostępniony przez: Małgorzata Rutkowska Odsłon: 5120