Od października 2018 roku ruszył program Braniewska Karta Weterana. Program skierowany jest do weteranów i weteranów poszkodowanych zamieszkujących na terenie miasta Braniewa.

Posiadanie Braniewskiej Karty Weterana zapewnia zniżki udostępnione przez instytucje miejskie oraz partnerów programu. Karta będzie wydawana bezterminowo. Aktualny wykaz partnerów programu oraz instytucji miejskich będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Braniewa. Każdy punkt będzie oznaczony logo wraz z napisem ,,TU HONORUJEMY BRANIEWSKĄ KARTĘ WETERANA".

Uzyskanie Braniewskiej Karty Weterana odbywa się na wniosek. Z wnioskiem o wydanie karty może wystąpić osoba posiadająca status wetwrana. Składając wniosek o Braniewską Kartę Weterana należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

1) Kserokopię pierwszej strony PIT z prezentatą urzędu skarbowego lub,

2) Zaświadczenie z urzędu skarbowego – ZAP3 lub,

3) Jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet, należy przedstawić pierwszą stronę wydrukowaną oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO. W przypadku braku numeru niezbędne jest okazanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub okazanie pierwszej strony PIT poświadczonej przez Urząd Skarbowy.

4) Legitymację weterana.

Wypełniony formularz należy złożyć w Urzędzie Miasta Braniewa, ul. Kościuszki 111, pokój nr. 5.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin odt 20.41 KB Anna Kroczyk
Wniosek doc 30.00 KB Anna Kroczyk
Katalog ulg i zniżek odt 12.39 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 17, październik 2018 10:35 Anna Kroczyk