Informacja

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 17 kwietnia 2019r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych

i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj Dz. U. 2018 poz. 754 z pózn.zm.) w związku z zarządzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku zapewnia się na terenie Miasta Braniewa miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, tj:

 

1. ul. Kościuszki 116 – ogrodzenie posesji

2. Pl. Wolności 1 – szczyt budynku

3. ul.Traugutta 1 – szczyt budynku

4. ul.PCK – szczyt budynku

5. Targowisko (ul. Pl. Piłsudskiego)

6. Oś. Wojskowe ( ul. Bema )

 

UWAGA:

1.Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

2.Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

 

Burmistrz Miasta Braniewa

(-)Tomasz Sielicki

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 18, kwiecień 2019 08:26 Anna Kroczyk