INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia

spisu wyborców

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) informuję, że od dnia 6 maja 2019 r.
do dnia 20 maja 2019 r.
każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców informacji udziela:

Urząd Miasta Braniewa

Ewidencja Ludności (pokój nr 5)

ul. Kościuszki 111

14-500 Braniewo

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 06, maj 2019 12:55 Anna Kroczyk