Drukuj

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA BRANIEWA

o sporządzeniu, terminie i miejscu udostępnienia spisu wyborców

 

 

Informuję, że od dnia 20 kwietnia 2020 r. do dnia 04 maja 2020 r. każdy wyborca może sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców sporządzonym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Na pisemny wniosek o udostępnienie spisu wyborców informacji udziela:

Urząd Miasta Braniewa

Ewidencja Ludności (pokój nr 5)

ul. Kościuszki 111

14-500 Braniewo

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23, kwiecień 2020 13:35 Anna Kroczyk