I N F O R M A C J A

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym, w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku zapewnia się obsługę w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności:

a) osób powyżej 60. roku życia,

b) kobiet w ciąży,

c) osób z dzieckiem do lat 3,

d) osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie;"./-/ Tomasz Sielicki

Burmistrz Miasta Braniewa

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08, lipiec 2020 14:58 Anna Kroczyk