Informacja

Burmistrza Miasta Braniewa

z dnia 20 lutego 2019r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych

i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj Dz. U. 2018 poz. 754 z pózn.zm.) w związku z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Braniewie w celu wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym numer 15 zapewnia się na terenie Miasta Braniewa miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, tj:

 

1. ul. Różana (koło przedszkola miejskiego)

2. Pl. Grunwaldu (koło czołgu)

3. ul. Spacerowa (koło sklepu "Stokrotka")

 

 

UWAGA:

1.Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

2.Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

 

Burmistrz Miasta Braniewa

(-)Tomasz Sielicki

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21, luty 2019 12:03 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21, luty 2019 12:06 Anna Kroczyk