W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Informacja o wywieszonym ogłoszeniu o przetargu ustnym ograniczonym

BURMISTRZ MIASTA BRANIEWA 

Ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony


Na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2 o powierzchni użytkowej 17,49m² przeznaczonej na cele mieszkalne położonej w Braniewie, przy ul. Armii Krajowej 44 w obrębie nr 3 wraz z udziałem 1/10 części w działce nr 150/13, o powierzchni 0,0369 ha, mającej urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Braniewie księgę wieczystą Nr EL1B/00014792/9. W przetargu mogą brać udział właściciele i współwłaściciele wyodrębnionych lokali w budynku przy ul. Armii Krajowej 44, 46 oraz Żeromskiego 13. Przetarg jest ograniczony do w/w podmiotów z uwagi na jego położenie i funkcjonalność.


Cena wywoławcza 8 000,00 zł, wadium 1 000,00 zł


Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2022r. o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 (pokój nr 25). Najpóźniej w dniu 20.10.2022 r. do godziny 12ºº w sekretariacie (pokój nr 16 – I piętro) Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, należy złożyć pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł własności do nieruchomości lokalowej (samodzielnego lokalu mieszkalnego) znajdującej się w budynku Armii Krajowej 44, 46 oraz Żeromskiego 13 wraz z załączoną kserokopią dowodu wpłaty wyznaczonego wadium (na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Braniewie prowadzony w Braniewsko–Pasłęckim Banku Spółdzielczym Oddział w Braniewie nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040) i oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami przetargu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Braniewa w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie, na której należy podać datę przetargu – 21.10.2022 oraz oznaczenie nieruchomości - lokal nr 2 przy ul. Armii Krajowej 44. W celu zapoznania się ze stanem nieruchomości należy kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Kościuszki 109, nr kontaktowy 730 – 009 – 242 

Ogłoszenia umieszczono na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz na stronie internetowej:  http://bip.braniewo.pl/artykuly/120/nieruchomosci-do-sprzedazy

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomosci-na-sprzedaz

www.otoprzetargi.pl

Powiadom znajomego