W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Ogłoszenie Azbest – coroczny obowiązek składania informacji 

BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWA


Ogłoszenie

Azbest – coroczny obowiązek składania informacji 


Burmistrz Miasta Braniewa przypomina o corocznym obowiązku składania ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).

• Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Burmistrzowi Miasta Braniewa. 

• Podmioty gospodarcze, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest przedkładają ,,Informację o wyrobach zawierających azbest” Marszałkowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Informację o wyrobach zawierających azbest sporządza się w dwóch egzemplarzach:

- jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (Burmistrzowi lub Marszałkowi),

- drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Przed wypełnieniem informacji należy sporządzić ,,Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” w celu kwalifikacji wyrobów azbestowych do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności podjęcia działań naprawczych. Wzór oceny określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004r. Nr 71, poz. 649 ze zm.)

,,Informację o wyrobach zawierających azbest” należy przesłać na adres: Urząd Miasta w Braniewie, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Braniewa, pok. Nr 16, ul. Kościuszki 111, 14-500 Braniewo.

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. nr 2 lub nr 11, tel. 55 644 01 35 lub 55 644 01 06.

Formularze ,,Informacji o wyrobach zawierających azbest” i ,,Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” można pobrać w Urzędzie Miasta Braniewa, pok. Nr 2 lub 11, ul. Kościuszki 111, lub w formie elektronicznej (załączniki nr 1 i nr 2) do pobrania ze strony internetowej : bip.braniewo.pl – ochrona środowiska.


 

Z up. BURMISTRZA

Janusz Nogal

Inspektor ds. ochrony środowiska

Załączniki

ocena_wzór pdf, 118 kB

Powiadom znajomego