W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Centralny Rejestr Wyborców – wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Inne
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest ujęciem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach.  Jednakże należy mieć na uwadze, że Burmistrz Miasta Braniewa ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.

Można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

2. Dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie pod określonym adresem.

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Burmistrz Miasta Braniewa jest zobligowany przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku, należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkanie pod wskazanym we wniosku adresem – tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić ujęcie w stałym obwodzie głosowania np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania (tylko ta strona PIT-u gdzie jest adres zamieszkania).

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przesłany ePUAP-em nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkania pod określonym adresem. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu i adres e-mail.

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 5 dni wydana zostanie decyzja o ujęciu bądź odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Braniewa, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

 Informacje dodatkowe:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

- wyborcy stale zamieszkali na terenie miasta Braniewa bez zameldowania na pobyt stały

- wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie miasta Braniewa z zastrzeżeniem, że Wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracowników urzędu gminy.

- wyborcy stale zamieszkali na obszarze miasta Braniewa pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w mieście Braniewo.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia  2011 r.  – Kodeks wyborczy;

2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.
 

Szczegółowych informacji udziela

Urząd Miasta

Ewidencja Ludności

pokój numer 5

telefon 556440119

email ewidencja.ludnosci@braniewo.pl

Załączniki

Powiadom znajomego