W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Inne
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy:

I. Dane w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań udostępnia się:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego
4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.

II. Dane mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania  zgody osób, których dane dotyczą.

Osoby i jednostki organizacyjne, o których mowa powyżej w pkt II podpunkt 1, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opłaty:

Podmioty wymienione w części I – nieodpłatnie
Podmioty wymienione w części II – odpłatnie

31,00 zł - za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

17,00 zł - za wydanie zaświadczenia

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, zgodny z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17 zł.

Z opłaty za przedłożenie pełnomocnictwa zwolniony jest małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL
- Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

Powiadom znajomego