W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LV/504/24
uchwała nr LV/504/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok
uchwała nr: LV/503/24
uchwała nr LV/503/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/479/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024–2037
uchwała nr: LV/502/24
uchwała nr LV/502/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2024 roku.
uchwała nr: LIV/501/24
uchwała nr LIV/501/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie za 2023 rok oraz zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2024 rok
uchwała nr: LIV/500/24
uchwała nr LIV/500/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie za 2023 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2024 rok.
uchwała nr: LIV/499/24
uchwała nr LIV/499/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Braniewie w wyborach uzupełniających na kadencję 2024-2027
uchwała nr: LIV/498/24
uchwała nr LIV/498/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu
uchwała nr: LIV/497/24
uchwała nr LIV/497/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu
uchwała nr: LIV/496/24
uchwała nr LIV/496/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok
uchwała nr: LIV/495/24
uchwała nr LIV/495/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/479/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024 – 2037
uchwała nr: LIV/494/24
uchwała nr LIV/494/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia określającego zasady współpracy i współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa DW 504 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Frombork-Stępień”
uchwała nr: LIV/493/24
uchwała nr LIV/493/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
uchwała nr: LIV/492/24
uchwała nr LIV/492/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/255/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała nr: LIV/491/24
uchwała nr LIV/491/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie e zmiany Uchwały Nr XLIX/450/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie
uchwała nr: LIV/490/24
uchwała nr LIV/490/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zamiany Uchwały Nr L/454/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”