W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LIV/494/24
uchwała nr LIV/494/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia określającego zasady współpracy i współfinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa DW 504 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Frombork-Stępień”
uchwała nr: LIV/493/24
uchwała nr LIV/493/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej i kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej
uchwała nr: LIV/492/24
uchwała nr LIV/492/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/255/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 czerwca 2021r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała nr: LIV/491/24
uchwała nr LIV/491/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie e zmiany Uchwały Nr XLIX/450/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie
uchwała nr: LIV/490/24
uchwała nr LIV/490/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zamiany Uchwały Nr L/454/23 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”
uchwała nr: LIV/489/24
uchwała nr LIV/489/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Braniewie na lata 2024-2030
uchwała nr: LIV/488/24
uchwała nr LIV/488/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026
uchwała nr: LIV/487/24
uchwała nr LIV/487/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miasta Braniewa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
uchwała nr: LIV/486/24
uchwała nr LIV/486/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz odpłatności za te usługi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
uchwała nr: LIV/485/24
uchwała nr LIV/485/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.