W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LIV/484/24
uchwała nr LIV/484/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach wspomaganym i treningowym
uchwała nr: LIII/483/24
uchwała nr LIII/483/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 rok
uchwała nr: LIII/482/24
uchwała nr LIII/482/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej Miasta Braniewo z Gminą Konavle
uchwała nr: LIII/481/24
uchwała nr LIII/481/24
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Braniewie na lata 2024 – 2028
uchwała nr: LII/480/23
uchwała nr LII/480/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2024 r.
uchwała nr: LII/479/23
uchwała nr LII/479/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2024 – 2037
uchwała nr: LII/478/23
uchwała nr LII/478/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok
uchwała nr: LII/477/23
uchwała nr LII/477/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023 – 2037
uchwała nr: LII/476/23
uchwała nr LII/476/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
uchwała nr: LII/475/23
uchwała nr LII/475/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie .
uchwała nr: LI/474/23
uchwała nr LI/474/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym
uchwała nr: LI/473/23
uchwała nr LI/473/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/116/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 23 października 2019 roku w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Braniewie i nadania jej statutu
uchwała nr: LI/472/23
uchwała nr LI/472/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa
uchwała nr: LI/471/23
uchwała nr LI/471/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego.
uchwała nr: LI/470/23
uchwała nr LI/470/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok
uchwała nr: LI/469/23
uchwała nr LI/469/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023 – 2037
uchwała nr: LI/468/23
uchwała nr LI/468/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/202/09 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie emisji obligacji Miasta Braniewa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
uchwała nr: LI/467/23
uchwała nr LI/467/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty
uchwała nr: Nr LI/466/23
uchwała nr Nr LI/466/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/341/23 Rady Miejskie w Braniewie z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą"Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2342N ul. Moniuszki w Braniewie"
uchwała nr: LI/465/23
uchwała nr LI/465/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych