W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XLVIII/444/23
uchwała nr XLVIII/444/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/391/22 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023 – 2037
uchwała nr: XLVIII/443/23
uchwała nr XLVIII/443/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do porozumienia cywilnoprawnego pn. Braniewski Klaster Energii
uchwała nr: XLVIII/442/23
uchwała nr XLVIII/442/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zgromadzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasta Braniewo
uchwała nr: XLVIII/441/23
uchwała nr XLVIII/441/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uchwała nr: XLVIII/440/23
uchwała nr XLVIII/440/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań z Umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0104/19-00 Projektu „Budowa Systemu Kogeneracyjnego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie” zmienionej Aneksem nr POIS.01.06.01-00-0104/19-01 z dnia 30 września 2021 roku, oraz Aneksem nr POIS.01.06.01-00-0104/19-02 z dnia 09 marca 2023 roku
uchwała nr: XLVIII/439/23
uchwała nr XLVIII/439/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach utworzonych przez Gminę Miasta Braniewa, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia z ponoszenia opłat
uchwała nr: XLVIII/438/23
uchwała nr XLVIII/438/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa w roku szkolnym 2023/2024
uchwała nr: XLVII/437/23
uchwała nr XLVII/437/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w mieście Braniewo
uchwała nr: XLVII/430/23
uchwała nr XLVII/430/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 rok
uchwała nr: XLVII/436/23
uchwała nr XLVII/436/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Pani Agnieszki Jastrzębskiej-Przybysz - p. o. Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
uchwała nr: XLVII/435/23
uchwała nr XLVII/435/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2022 rok
uchwała nr: XLVII/434/23
uchwała nr XLVII/434/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2022 rok
uchwała nr: XLVII/433/23
uchwała nr XLVII/433/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania
uchwała nr: XLVII/432/23
uchwała nr XLVII/432/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N ul. Stefczyka w Braniewie”
uchwała nr: XLVII/431/23
uchwała nr XLVII/431/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą "Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2342N ul. Moniuszki w Braniewie"