W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr: 180/2022
zarządzenie nr 180/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2022 roku, dla których Gmina Miasta Braniewa jest organem rejestrującym
zarządzenie nr: 179/2022
zarządzenie nr 179/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
zarządzenie nr: 176/2022
zarządzenie nr 176/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewa służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
zarządzenie nr: 175/2022
zarządzenie nr 175/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Braniewa
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 174/2022
zarządzenie nr 174/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 189/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 25 października 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zmienionego Zarządzeniem Nr 123/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 29 lipca 2020r., Zarządzeniem Nr 149/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 22 września 2020r., Zarządzeniem Nr 34/2021 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 23 marca 2021r i Zarządzeniem Nr 98/2022 z dnia 1 czerwca 2022r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 173/2022
zarządzenie nr 173/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie wykonania uchwały Nr XXV/255/21 Rady Miejskiej w Braniewie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
zarządzenie nr: 172/2022
zarządzenie nr 172/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 170/2022
zarządzenie nr 170/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 171/2022
zarządzenie nr 171/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr 169/2022
zarządzenie nr Zarządzenie Nr 169/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania zespołów spisowych
zarządzenie nr: 168/2022
zarządzenie nr 168/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie wyznaczenia i podstawowych zasad organizacji na terenie Miasta Braniewa Punktów Wydawania Tabletek Jodowych w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.
zarządzenie nr: 167/2022
zarządzenie nr 167/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 166/2022
zarządzenie nr 166/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Braniewa oraz jej jednostek organizacyjnych przez okres od 01.11.2022r. do 31.10.2026r.”
zarządzenie nr: 165/2022
zarządzenie nr 165/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 164/2022
zarządzenie nr 164/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 10 lat.
zarządzenie nr: 162/2022
zarządzenie nr 162/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
zarządzenie nr: 161/2022
zarządzenie nr 161/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 160/2022
zarządzenie nr 160/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 159/2022
zarządzenie nr 159/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zarządzenie nr: 157/2022
zarządzenie nr 157/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 158/2022
zarządzenie nr 158/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
zarządzenie nr: 155/2022
zarządzenie nr 155/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad i ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Miasta Braniewa
zarządzenie nr: 156/2022
zarządzenie nr 156/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
zmieniające zarządzenie nr 265/2017 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miasta Braniewa
zarządzenie nr: 154/2022
zarządzenie nr 154/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 153/2022
zarządzenie nr 153/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali w ramach najmu socjalnego i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Braniewa.