W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XLI/384/22
uchwała nr XLI/384/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasta Braniewa do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Warmia i Mazury sp. z o.o. w Olsztynku wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości
uchwała nr: XLI/383/22
uchwała nr XLI/383/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa
uchwała nr: XLI/382/22
uchwała nr XLI/382/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa
uchwała nr: XLI/381/22
uchwała nr XLI/381/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Braniewie
uchwała nr: XL/380/22
uchwała nr XL/380/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie w sprawie uznania petycji za bezzasadną
uchwała nr: XL/379/22
uchwała nr XL/379/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
uchwała nr: XL/378/22
uchwała nr XL/378/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawki podatku rolnego na terenie miasta Braniewa oraz warunków i trybu zwolnienia z podatku rolnego
uchwała nr: XL/377/22
uchwała nr XL/377/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Braniewa
uchwała nr: XL/376/22
uchwała nr XL/376/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
uchwała nr: XL/375/22
uchwała nr XL/375/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/212/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
uchwała nr: XL/374/22
uchwała nr XL/374/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
uchwała nr: XL/373/22
uchwała nr XL/373/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
uchwała nr: XL/372/22
uchwała nr XL/372/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu przewożącego dziecko niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Braniewa do specjalistycznych placówek oświatowych
uchwała nr: XXXIX/371/22
uchwała nr XXXIX/371/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.
uchwała nr: XXXIX/370/22
uchwała nr XXXIX/370/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok