W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XLII/399/23
uchwała nr XLII/399/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewo do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
uchwała nr: XLII/398/23
uchwała nr XLII/398/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/31/18 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023
uchwała nr: XLII/397/23
uchwała nr XLII/397/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023
uchwała nr: XLII/396/23
uchwała nr XLII/396/23
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
uchwała nr: XLI/395/22
uchwała nr XLI/395/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/100/15 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Braniewa
uchwała nr: XLI/394/22
uchwała nr XLI/394/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/125/16 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie lokalizacji targowiska na terenie Miasta Braniewa i uchwalenie regulaminu targowiska
uchwała nr: XLI/393/22
uchwała nr XLI/393/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/127/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020r. poz. 19)
uchwała nr: XLI/392/22
uchwała nr XLI/392/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2023 r.
uchwała nr: XLI/391/22
uchwała nr XLI/391/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2023 – 2037
uchwała nr: XLI/390/22
uchwała nr XLI/390/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.
uchwała nr: XLI/389/22
uchwała nr XLI/389/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
uchwała nr: XLI/388/22
uchwała nr XLI/388/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022 – 2029
uchwała nr: XLI/387/22
uchwała nr XLI/387/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
uchwała nr: XLI/386/22
uchwała nr XLI/386/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości kwoty stanowiącej podstawę obliczenia dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Braniewie prowadzonego przez Braniewskie Stowarzyszenie Abstynenckie
uchwała nr: XLI/385/22
uchwała nr XLI/385/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Warmia i Mazury z siedzibą w Olsztynku