W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XXXIII/324/22
uchwała nr XXXIII/324/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022 – 2029
uchwała nr: XXXIII/323/22
uchwała nr XXXIII/323/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
uchwała nr: XXXIII/322/22
uchwała nr XXXIII/322/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Miasta Braniewa.
uchwała nr: XXXII/321/22
uchwała nr XXXII/321/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie za 2021 rok oraz zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Braniewie na 2022 rok.
uchwała nr: XXXII/320/22
uchwała nr XXXII/320/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie za 2021 rok i zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Braniewie na 2022 rok.
uchwała nr: XXXII/319/22
uchwała nr XXXII/319/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uznania petycji za bezzasadną
uchwała nr: XXXII/318/22
uchwała nr XXXII/318/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uznania petycji za bezzasadną.
uchwała nr: XXXII/317/22
uchwała nr XXXII/317/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
uchwała nr: XXXII/316/22
uchwała nr XXXII/316/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022 – 2029
uchwała nr: XXXII/315/22
uchwała nr XXXII/315/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
uchwała nr: XXXII/314/22
uchwała nr XXXII/314/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
uchwała nr: XXXII/313/22
uchwała nr XXXII/313/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
uchwała nr: XXXII/312/22
uchwała nr XXXII/312/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Braniewo.
uchwała nr: XXXII/311/22
uchwała nr XXXII/311/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Miasta Braniewa.
uchwała nr: XXXII/310/22
uchwała nr XXXII/310/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
uchwała nr: XXXII/309/22
uchwała nr XXXII/309/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zakończenia współpracy partnerskiej z miasta Federacji Rosyjskiej.
uchwała nr: XXXII/308/22
uchwała nr XXXII/308/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wyznaczonego przez ulicę Elbląską, Mielczarskiego, Sikorskiego oraz teren kolejowy.
uchwała nr: XXXII/307/22
uchwała nr XXXII/307/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Braniewo w 2022 roku.
uchwała nr: XXXII/306/22
uchwała nr XXXII/306/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
zmieniająca uchwałę w spr. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania przy realizacji Strategii ponadlokalnej rozwoju gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską „Bliżej Bałtyku 2030.”
uchwała nr: XXXII/305/22
uchwała nr XXXII/305/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Braniewa do realizacji programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów