W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XXXIX/369/22
uchwała nr XXXIX/369/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie
uchwała nr: XXXIX/368/22
uchwała nr XXXIX/368/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa położonych w Braniewie
uchwała nr: XXXVIII/367/22
uchwała nr XXXVIII/367/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa
uchwała nr: XXXVIII/366/22
uchwała nr XXXVIII/366/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa
uchwała nr: XXXVIII/365/22
uchwała nr XXXVIII/365/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
uchwała nr: XXXVIII/364/22
uchwała nr XXXVIII/364/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022 – 2029
uchwała nr: XXXVIII/363/22
uchwała nr XXXVIII/363/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
uchwała nr: XXXVII/362/22
uchwała nr XXXVII/362/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
uchwała nr: XXXVII/361/22
uchwała nr XXXVII/361/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/303/21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2022 – 2029
uchwała nr: XXXVII/360/22
uchwała nr XXXVII/360/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
uchwała nr: XXXVI/359/22
uchwała nr XXXVI/359/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku oznaczone: PN.4131.183.2022
uchwała nr: XXXVI/358/22
uchwała nr XXXVI/358/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Braniewo oraz określenia granice obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku
uchwała nr: XXXVI/357/22
uchwała nr XXXVI/357/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa w roku szkolnym 2022/2023
uchwała nr: XXXVI/356/22
uchwała nr XXXVI/356/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia średniej ceny paliw na terenie Miasta Braniewa w roku szkolnym 2022/2023
uchwała nr: XXXVI/355/22
uchwała nr XXXVI/355/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miasta Braniewa na lata 2021–2030.
uchwała nr: XXXVI/354/22
uchwała nr XXXVI/354/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Braniewa z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok .
uchwała nr: XXXVI/353/22
uchwała nr XXXVI/353/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Miasta Braniewa za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Braniewa za 2021 rok
uchwała nr: XXXVI/352/22
uchwała nr XXXVI/352/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Braniewa wotum zaufania
uchwała nr: XXXVI/351/22
uchwała nr XXXVI/351/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok
uchwała nr: XXXVI/350/22
uchwała nr XXXVI/350/22
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Braniewskiemu na realizację zadania pod nazwą ,, Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr 2308 N ul. Dąbrowskiego w Braniewie- remont nawierzchni chodnika”