W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr: 43/2023
zarządzenie nr 43/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie włączenia nowej karty adresowej zabytku nieruchomego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Braniewa
zarządzenie nr: 41/2023
zarządzenie nr 41/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 40/2023
zarządzenie nr 40/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 39/2023
zarządzenie nr 39/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na "Zagospodarowanie terenów przy ul. Długiej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe".
zarządzenie nr: 38/2023
zarządzenie nr 38/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 31/2023
zarządzenie nr 31/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Braniewa konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Braniewa na 2023 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 29/2023
zarządzenie nr 29/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Braniewa
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 28/2023
zarządzenie nr 28/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych Miasta Braniewa.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 26/2023
zarządzenie nr 26/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zarządzenie nr: 25/2023
zarządzenie nr 25/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej Gminy Miasta Braniewa służebnością przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie
zarządzenie nr: 24/2023
zarządzenie nr 24/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
zarządzenie nr: 22/2023
zarządzenie nr 22/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Miasta Braniewa kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 21/2023
zarządzenie nr 21/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zarządzenie nr: 19/2023
zarządzenie nr 19/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych dla uczniów zamieszkałych poza obwodem właściwej szkoły podstawowej, oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa
zarządzenie nr: 18/2023
zarządzenie nr 18/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli ( oddziałów przedszkolnych ) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2023/2024
zarządzenie nr: 17/2023
zarządzenie nr 17/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form specjalności kształcenia na 2023 roku
zarządzenie nr: 15/2023
zarządzenie nr 15/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 16/2023
zarządzenie nr 16/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 13/2023
zarządzenie nr 13/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 11/2023
zarządzenie nr 11/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Braniewa zmienionego Zarządzeniem Nr 155/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 206/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 listopada 2019r., Zarządzeniem 51/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 193/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 grudnia 2020r i Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15 marca 2022r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 10/2023
zarządzenie nr 10/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
zarządzenie nr: 8/2023
zarządzenie nr 8/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do jazd lokalnych w celach służbowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 7/2023
zarządzenie nr 7/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów podróży służbowej na terenie kraju przez pracowników Urzędu Miasta Braniewa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa wykonujących podróż służbową na polecenie Burmistrza Miasta Braniewa.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/2023
zarządzenie nr 9/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i dróg w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Braniewa.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 6/2023
zarządzenie nr 6/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu „WaterMan” realizowanego w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2021-2027
Status obowiązujące