W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Braniewa
ul. Kościuszki 111
14-500 Braniewo

tel. (+48) 55 644 01 02 - sekretariat
fax (+48) 55 243 29 28
e-mail: sekretariat@braniewo.pl

serwis miasta Braniewa
: www.braniewo.pl

elektroniczna skrzynka podawcza
 - ePUAP
/6v86b5ddox/skrytka

NIP: 582 16 07 800
REGON: 170747968

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr: 18/2023
zarządzenie nr 18/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli ( oddziałów przedszkolnych ) prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa na rok szkolny 2023/2024
zarządzenie nr: 17/2023
zarządzenie nr 17/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Braniewa, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz form specjalności kształcenia na 2023 roku
zarządzenie nr: 15/2023
zarządzenie nr 15/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Braniewie
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 16/2023
zarządzenie nr 16/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 13/2023
zarządzenie nr 13/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 11/2023
zarządzenie nr 11/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Braniewa zmienionego Zarządzeniem Nr 155/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 27 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 206/2019 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 28 listopada 2019r., Zarządzeniem 51/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 12 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 193/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 31 grudnia 2020r i Zarządzeniem Nr 37/2022 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 15 marca 2022r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 10/2023
zarządzenie nr 10/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
zarządzenie nr: 8/2023
zarządzenie nr 8/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad używania samochodów niebędących własnością pracodawcy do jazd lokalnych w celach służbowych
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 7/2023
zarządzenie nr 7/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy używanego do celów podróży służbowej na terenie kraju przez pracowników Urzędu Miasta Braniewa oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa wykonujących podróż służbową na polecenie Burmistrza Miasta Braniewa.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 9/2023
zarządzenie nr 9/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie powołania komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji i dróg w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta Braniewa.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 6/2023
zarządzenie nr 6/2023
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie powołania zespołu projektowego ds. realizacji projektu „WaterMan” realizowanego w ramach Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2021-2027
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 5/2023
zarządzenie nr 5/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie wysokości miesięcznej dotacji dla przedszkoli niepublicznych w 2023 roku, dla których Gmina Miasta Braniewa jest organem rejestrującym.
zarządzenie nr: 1/2023
zarządzenie nr 1/2023
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa
zarządzenie nr: 211/2022
zarządzenie nr 211/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 210/2022
zarządzenie nr 210/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
zmieniające zarządzenie nr 159/2022 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 04 października 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 209/2022
zarządzenie nr 209/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie zwiększenia kapitału zakładowego Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN – Warmia i Mazury sp. z o.o. w Olsztynku i pokrycia go w formie aportu nieruchomości składającej się z działek gruntu nr: 12/25 i 12/34, położonych w obrębie nr 7 miasta Braniewa.
zarządzenie nr: 207/2022
zarządzenie nr 207/2022
wydane przez Burmistrz Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia stawek dla lokali oddanych w najem w drodze bezprzetargowej zlokalizowanych przy ul. Moniuszki ( działka nr 7/64, KW nr EL1B/00016471/7).
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 206/2022
zarządzenie nr 206/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miasta Braniewa
zarządzenie nr: 205/2022
zarządzenie nr 205/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.
zarządzenie nr: 204/2022
zarządzenie nr 204/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie odwołania ze składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu”, członka Komisji Przetargowej.
zarządzenie nr: 203/2022
zarządzenie nr 203/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ustalenia Regulaminu rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków w gminnym zasobie mieszkaniowym Gminy Miasta Braniewa.
zarządzenie nr: 202/2022
zarządzenie nr 202/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej Miasta Braniewa wraz z zagospodarowaniem terenu".
zarządzenie nr: 201/2022
zarządzenie nr 201/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
zarządzenie nr: 200/2022
zarządzenie nr 200/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
zarządzenie nr: Zarządzenie Nr 197/2022
zarządzenie nr Zarządzenie Nr 197/2022
wydane przez Burmistrza Miasta Braniewa
z dnia
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu stanowiącego majątek Skarbu Państwa w zarządzie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.